SENTOT, S.Pd., M.Pd.

NIP         : 19651102 198903 1 011

TTL        : Wonogiri, 2 November 1965

Jabatan : KEPALA SEKOLAH